جزوات

تهيه نقشه پراكندگي كانيها با استفاده از تصاویر فراطیفی (هایپراسپکترال)

نوشته شده توسط احمد نجفی

در اين مقاله به نحوه تهیه نقشه پراکندگی کانیایی توسط روشهای دورسنجی فراطیفی پرداخته شده است که نیازمند شناسايي كانيها با استفاده از روشهاي پردازش تصوير فراطيفي می­ باشد.

توانايي سنجنده ­هاي فراطيفي در جمع آوري اطلاعات قابل توجه طيفي از سطح زمين، دانشمندان را در دستيابي به نتايج موفقيت آميز در زمينه­ های مختلف مانند مديريت منابع، كشاورزي، اكتشافات معدني و … یاری مي­ كند.

مشكل اساسي در تصويربرداري فراطيفي وجود پيكسلهاي مخلوط است كه ناشی از دقت مكاني اندك سنجنده­ ها مي­باشد. در واقع، با توجه به اینکه ابعاد پیکسلی سنجنده ­ها اغلب در حدود 20-30 متر می­باشد، امكان وجود پيكسلهاي خالص در منطقه، بويژه در زمينه شناسايي كانيها، عملاً غيرممكن است. بدين ترتيب اثر طيفي هر پيكسل، تركيبي از اثرات طيفي اعضاي سازنده آن خواهد بود. از طرفی برای انجام طبقه­ بندی و تهیه نقشه پراکندگی کانیها در منطقه، ناگزير از شناسايي اعضاي سازنده و نيز كسرهاي فراواني مربوطه در هر پيكسل مي­ باشيم.

يكي از روشهايي كه بطور گسترده براي حل اين مسئله و شناسايي اجزاء سازنده پیکسلها (با سطح پوشش كمتر از دقت مكاني سنجنده­ ها) مورد استفاده قرار مي­ گيرد، مدل اختلاط خطي است كه پس از تعيين اعضاي انتهايي، امكان برآورد ضرايب اختلاط در پيكسلها را نيز فراهم مي­ كند. در اين نوع مطالعات، ابتدا مراحل پيش پردازش شامل تصحيح اتمسفري، توپوگرافي و شناسايي باندهاي طيفي بد بر داده ­هاي فراطيفي اعمال و سپس به شناسايي و تهيه نقشه پراكندگي كانيها پرداخته می­ شود. در نهايت صحت نتايج حاصل توسط نقشه­ هاي زمين­ شناسي منطقه و یا بازدیدهای صحرایی مورد بررسي قرار می­ گیرد.

assd2

فهرست مطالب
1- مقدمه
2- پيش پردازش تصاویر فراطیفی
2-1- تصحيح اتمسفري
2-2- تصحيح توپوگرافي
2-3- ارزیابی كيفيت داده ها
3- استخراج اعضاي انتهايي
4- تهيه نقشه پراكندگي كانيها
4-1- نمونه برداري دوباره از كتابخانه طيفي USGS
4-2- انجام آنالیز طیفی و تعیین نوع کانیهای معرف کلاسها
4-3- تخمین فراوانی کانیها در پیکسلها
4-3-1- فيلترينگ تطبيقي
4-3-2- فيلترينگ تطبيقي هماهنگ با مخلوط
4-4- تهيه نقشه طبقه بندي نهايي
5- بررسي صحت نتايج

تحقیق و پژوهش: خانم دکتر بابکان

برای دریافت مقاله کامل به لینک زیر مراجعه کنید:

دریافت مقاله

۷ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید