جزوات

تهیه نقشه پراکندگی کانیها با استفاده از تصاویر فراطیفی (هایپراسپکترال)

نوشته شده توسط احمد نجفی

در این مقاله به نحوه تهیه نقشه پراکندگی کانیایی توسط روشهای دورسنجی فراطیفی پرداخته شده است که نیازمند شناسایی کانیها با استفاده از روشهای پردازش تصویر فراطیفی می­ باشد.

توانایی سنجنده ­های فراطیفی در جمع آوری اطلاعات قابل توجه طیفی از سطح زمین، دانشمندان را در دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در زمینه­ های مختلف مانند مدیریت منابع، کشاورزی، اکتشافات معدنی و … یاری می­ کند.

مشکل اساسی در تصویربرداری فراطیفی وجود پیکسلهای مخلوط است که ناشی از دقت مکانی اندک سنجنده­ ها می­باشد. در واقع، با توجه به اینکه ابعاد پیکسلی سنجنده ­ها اغلب در حدود ۲۰-۳۰ متر می­باشد، امکان وجود پیکسلهای خالص در منطقه، بویژه در زمینه شناسایی کانیها، عملاً غیرممکن است. بدین ترتیب اثر طیفی هر پیکسل، ترکیبی از اثرات طیفی اعضای سازنده آن خواهد بود. از طرفی برای انجام طبقه­ بندی و تهیه نقشه پراکندگی کانیها در منطقه، ناگزیر از شناسایی اعضای سازنده و نیز کسرهای فراوانی مربوطه در هر پیکسل می­ باشیم.

یکی از روشهایی که بطور گسترده برای حل این مسئله و شناسایی اجزاء سازنده پیکسلها (با سطح پوشش کمتر از دقت مکانی سنجنده­ ها) مورد استفاده قرار می­ گیرد، مدل اختلاط خطی است که پس از تعیین اعضای انتهایی، امکان برآورد ضرایب اختلاط در پیکسلها را نیز فراهم می­ کند. در این نوع مطالعات، ابتدا مراحل پیش پردازش شامل تصحیح اتمسفری، توپوگرافی و شناسایی باندهای طیفی بد بر داده ­های فراطیفی اعمال و سپس به شناسایی و تهیه نقشه پراکندگی کانیها پرداخته می­ شود. در نهایت صحت نتایج حاصل توسط نقشه­ های زمین­ شناسی منطقه و یا بازدیدهای صحرایی مورد بررسی قرار می­ گیرد.

assd2

فهرست مطالب
۱- مقدمه
۲- پیش پردازش تصاویر فراطیفی
۲-۱- تصحیح اتمسفری
۲-۲- تصحیح توپوگرافی
۲-۳- ارزیابی کیفیت داده ها
۳- استخراج اعضای انتهایی
۴- تهیه نقشه پراکندگی کانیها
۴-۱- نمونه برداری دوباره از کتابخانه طیفی USGS
۴-۲- انجام آنالیز طیفی و تعیین نوع کانیهای معرف کلاسها
۴-۳- تخمین فراوانی کانیها در پیکسلها
۴-۳-۱- فیلترینگ تطبیقی
۴-۳-۲- فیلترینگ تطبیقی هماهنگ با مخلوط
۴-۴- تهیه نقشه طبقه بندی نهایی
۵- بررسی صحت نتایج

تحقیق و پژوهش: خانم دکتر بابکان

برای دریافت مقاله کامل به لینک زیر مراجعه کنید:

دریافت مقاله

۷ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید