محصولات دانلودی

تصحیح رادیومتریکی داده های ماهواره SENTINEL-3 در SNAP

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

آموزش روش پیش پردازش تصاویر ماهواره ای SENTINEL-3 سنجنده OLCI

آموزش روش تصحیح داده های SENTINEL-3 در نرم افزار SNAP

نکات مهم در پردازش داده های SENTINEL-3 در نرم افزار تخصصی آن 

معرفی قابلیت ها و کارکرد نرم افزار تخصصی ماهواره های SENTINEL در کار با داده های SENTINEL-3

معرفی ویژگی های طیفی و مکانی داده های SENTINEL-3

 


مشخصات محصول آموزشی 

قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری

نرم افزار مورد استفاده : SNAP

مخاطب : علاقمندان به ماهواره های کاربردی در مطالعات پوشش گیاهی، کشاورزی و پهنه های آبی 

پیش نیاز : آشنایی با روش دانلود داده های ماهواره SENTINEL-3

داده های تمرینی : ندارد

نکته : برای آشنایی با روش دانلود داده های ماهواره ای SENTINEL-3 کلیک کنید.


در این محصول چه نکاتی آموزش داده شده است؟

 

 • معرفی پرکاربرد ترین فرمت داده های ماهواره ای سنجنده OLCI ماهواره SENTINEL-3
 • روش فراخوانی داده های ماهواره ای سنحنده OLCI ماهواره SENTINEL-3 در نرم افزار SNAP
 • روش محاسبه رادیانس تصاویر ماهواره ای سنجنده OLCI ماهواره SENTINEL-3 در نرم افزار SNAP
 • روش محاسبه بازتاب متاثر از لایه های بالایی اتمسفر تصاویر ماهواره ای سنجنده OLCI ماهواره SENTINEL-3 در نرم افزار SNAP
 • روش تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنجنده OLCI در نرم افزار SNAP

سنجنده OLCI از چه فرمت هایی برخوردار است؟ 

 

 • فرمت EFR : داده های رادیانس با توان تفکیک مکانی کامل (داده های اصلی سنجنده OLCI و مبنای پردازش های اصلی)
 • فرمت ERR : داده های رادیانس با توان تفکیک مکانی پایین 
 • فرمت RAC : داده های تصحیح رادیومتریکی شده 
 • فرمت SPC : داده های تصحیح اتمسفری شده
 • فرمت WFR : داده های نمایش دهنده پهنه های آبی با توان تفکیک مکانی اصلی
 • فرمت LFR : داده های نمایش دهنده خشکی های سطح زمین با توان تفکیک مکانی اصلی
 • فرمت WRR : داده های نمایش دهنده پهنه های آبی با توان تفکیک مکانی پایین
 • فرمت LRR : داده های نمایش دهنده خشکی های سطح زمین با توان تفکیک مکانی پایین


مشخصات محصول آموزشی 

قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری

نرم افزار مورد استفاده : SNAP

مخاطب : علاقمندان به ماهواره های کاربردی در مطالعات پوشش گیاهی، کشاورزی و پهنه های آبی 

پیش نیاز : آشنایی با روش دانلود داده های ماهواره SENTINEL-3

داده های تمرینی : ندارد

نکته : برای آشنایی با روش دانلود داده های ماهواره ای SENTINEL-3 کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید