محصولات دانلودی

تصحیح تصاویر Level1-C ماهواره Sentinel-2 در نرم افزار ENVI

نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

روش پیش پردازش و تصحیحات هندسی و رادیومتریکی تصاویر Level-1C ماهواره سنتینل در نرم افزار ENVI


 • اگر در زمینه وارد سازی و پردازش تصاویر ماهواره ای سنتینل در نرم افزار ENVI مشکل دارید حتما این آموزش را تجربه کنید. 
 • اگر روش استفاده ترکیبی از تصاویر ۱۰ و ۲۰ متری ماهواره سنتینل و روش تصحیحات آنها را نمیدانید این آموزش بهترین انتخاب برای شماست.
 • اگر برای تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره ای سنتینل در نرم افزار ENVI با مشکل مواجه هستید این آموزش برای پاسخ سوال شما طراحی شده است. 
 • اگر به کار با داده های سنتینل و اثر فرمت ها و روش های پردازشی آنها علاقمند هستید حتما این آموزش را تجربه کنید.

مشخصات محصول آموزشی

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان
 • مدرس : امیرحسین احراری (تولید کننده و طراح بیش از ۵۰ محصول و دوره آموزشی تخصصی در زمینه سنجش از دور)
 • نرم افزار : ENVI
 • مخاطب : علاقمندان به کار با تصاویر ماهواره ای سنتینل 
 • داده های تمرینی : ندارد
 • پیش نیاز : آشنایی با دانلود تصاویر ماهواره ای سنتینل-۲


سرفصل محصول آموزشی

 • آشنایی با انواع فرمت های داده های ماهواره ای سنتینل ۲
 • آشنایی با سازگاری و عم سازگاری فرمت های مختلف تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • فراخوانی تصاویر Level-1C ماهواره سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI
 • روش تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI
 • روش ترکیب داده های ۱۰ و ۲۰ متری ماهواره سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI
 • روش تعریف طول موج ها برای باندهای تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI
 • روش تصحیح اتمسفری داده های Level-1C ماهواره سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI

آیا فایل xml تصاویر Level-1C ماهواره سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI باز میشود؟

 • خیر. 
 • داده های Level-1C ماهواره سنتینل ۲ تنها بصورت دستی در نرم افزار ENVI باز میشود که در این محصول آموزشی به آن پرداخته شده است.
 • تنها داده های فرمت OPER ماهواره سنتینل ۲ یصورتر خودکار در نرم افزار ENVI فراخوانی میشود.

آیا امکان استفاده ترکیبی از داده های ۱۰ و ۲۰ متری ماهواره سنتینل همراه باهم وجود دارد؟

 • بله.
 • در نرم افزار ENVI شما میتوانید پس از انجام تصحیحات هندسی داده های ۱۰ و ۲۰ متری همه آنها را در قالب یک Stack با یکدیگر ترکیب نمایید. که در این محصول آموزشی نیز به آن پرداخته شده است.

آیا میتوان داده های ۱۰ و ۲۰ متری ماهواره سنتینل را همراه با یکدیگر تصحیح اتمسفری نمود؟

 • بله. 
 • در این محصول آموزشی قابلیتی از نرم افزار ENVI نشان داده شده که در آن براحتی میتوانید داده های ۲۰ و ۱۰ متری با با یکدیگر تصحیح اتمسفری شوند. 

پردازش خودکار تصاویر فرمت OPER چگونه است؟


مشخصات محصول آموزشی

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان
 • مدرس : امیرحسین احراری (تولید کننده و طراح بیش از ۵۰ محصول و دوره آموزشی تخصصی در زمینه سنجش از دور)
 • نرم افزار : ENVI
 • مخاطب : علاقمندان به کار با تصاویر ماهواره ای سنتینل 
 • داده های تمرینی : ندارد
 • پیش نیاز : آشنایی با دانلود تصاویر ماهواره ای سنتینل-۲

سرفصل محصول آموزشی

 • آشنایی با انواع فرمت های داده های ماهواره ای سنتینل ۲
 • آشنایی با سازگاری و عم سازگاری فرمت های مختلف تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲
 • فراخوانی تصاویر Level-1C ماهواره سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI
 • روش تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI
 • روش ترکیب داده های ۱۰ و ۲۰ متری ماهواره سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI
 • روش تعریف طول موج ها برای باندهای تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI
 • روش تصحیح اتمسفری داده های Level-1C ماهواره سنتینل ۲ در نرم افزار ENVI


 

دیدگاهتان را بنویسید