تدریس در آکادمی سنجش از دور

لطفا فرم زیر را تکمیل کرده و سپس ارسال کنید

  • (با کلیک بر روی دکمه به علاوه، نام هر نرم افزار را در یک ردیف بنویسید )
    افزودن یک ردیف جدید
  • (با کلیک بر روی دکمه به علاوه، نام هر محصول را در یک ردیف بنویسید)
    محصول اولمحصول دوم 
    افزودن یک ردیف جدید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

 

آعاز تخفیف بزرگ روز دانشجو - برای اولین بار شامل 40% تخفیف همه محصولات - کد تخفیف: 16azarلطفا کلیک کنید
+ +