محصولات دانلودی

استخراج داده های رطوبت خاک سنجنده SMAP در Google Earth Engine

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط امیرحسین احراری
 • آموزش روش دسترسی و پردازش تصاویر رطوبت خاک سنجنده SMAP منتشر شد!
 • آیا میدانید سنجنده SMAP یکی از مراجع ماهواره ای دسترسی به داده های رطوبت خاک سطحی و زیر سطحی است؟
 • آیا با روش تهیه داده های سنجنده SMAP  آشنایی دارید؟
 • آیا با روش استخراج رطوبت سطحی و زیر سطحی از تصاویر سنجنده SMAP آشنایی دارید؟
 • آیا با روش تولید تصاویر سری زمانی رطوبت خاک سنجنده SMAP آشنایی دارید؟
 • آیا میدانید روند تغییر رطوبت خاک چگونه قابل محاسبه است؟

مشخصات محصول آموزشی 

قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 

مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)

موضوع : سنجش از دور آب 

مخاطب : علاقه مندان به کاربردهای سنجش از دور در مطالعات آب و خاک 

نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine


عناوین آموزشی

 • روش فراخوانی داده های رطوبت خاک مرجع داده های ناسا در Google Earth Engine
 • روش فراخوانی داده های رطوبت خاک از سنجنده SMAP در Google Earth Engine
 • روش استخراج رطوبت خاک سطحی سنجنده SMAP در Google Earth Engine
 • روش استخراج رطوبت خاک زیر سطحی سنجنده SMAP در Google Earth Engine
 • روش تولید تصاویر سری زمانی رطوبت خاک سطحی و زیر سطحی سنجنده SMAP در Google Earth Engine
 • روش تولید روند تغییرات رطوبت خاک در طول زمان با استفاده از داده های SMAP در Google Earth Engine

 


نقشه رطوبت خاک سطحی سنجنده SMAP

 


نمودار روند تغییرات رطوبت خاک زیر سطحی سنجنده SMAP 


   

۳۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید