محصولات دانلودی

استخراج تصاویر سری زمانی تبخیر و تعرق از تصاویر سنجنده MODIS در Google Earth Engine

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط امیرحسین احراری
 • محصول آموزشی روش برآورد تغییرات تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS  در Google Earth Engine منتشر شد!
 • آیا میدانید روش فراخوانی و دانلود تمامی پروداکت های تبخیر و تعرق سنجنده MODIS در کوتاهترین زمان چگونه انجام می شود؟
 • آیا با روش استخراج روند تغییرات تبخیر و تعرق آشنایی دارید؟ 
 • آیا رابطه رشد گیاه با تغییرات تبخیر و تعرق محیط را میدانید؟
 • پاسخ این سوالات همگی در این محصول آموزشی ارائه شده است.

مشخصات محصول آموزشی 

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)
 • موضوع : سنجش از دور آب 
 • مخاطب : علاقمندان به کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و کشاورزی
 • نرم افزار : سامانه پردازشی Google Earth Engine


عناوین آموزشی

 • روش فراخوانی تصاویر سری زمانی پروداکت تبخیر و تعرق سنجنده MODIS در Google Earth Engine
 • روش اعمال Scale Factor مخصوص تصاویر سری زمانی تبخیر و تعرق سنجنده MODIS در Google Earth Engine
 • روش تولید مجموعه داده تصاویر سری زمانی تبخیر و تعرق سنجنده MODIS در Google Earth Engine
 • روش استفاده از تصاویر حاصل از پردازش Google Earth Engine در سایر نرم افزارهای سنجش از دور مانند ENVI
 • روش تولید روند تغییرات تبخیر و تعرق در زمین های زراعی با استفاده از Google Earth Engine
 • روش آنالیز بیش از ۷۰۰ تصویر ماهواره ای (پروداکت تبخیر و تعرق سنجنده MODIS) تنها در چند دقیقه آموزش داده شده است. 

روند تغییرات تبخیر و تعرق یک سال


روند تغییرات تبخیر و تعرق هفده سال


   

۱۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید