مطالب تخصصی

ابزار محاسباتی رستر (Raster Calculator) در ArcGIS چیست؟

ابزار raster calculator
احمد نجفی
نوشته شده توسط احمد نجفی

در این نوشتار، ابزار محاسبه گر رستر در نرم افزار ArcMAP را معرفی می کنیم و کاربرد آن را با چند مثال بررسی خواهیم کرد. در واقع برای فرمول نویسی در این نرم افزار از ابزار محاسباتی رستر استفاده می شود

یکی از مزیت های مهم محاسبه گر رستر این است که چند ابزار را می تواند با هم در یک عبارت به صورت فرمول ترکیب کند و سرعت را افزایش دهد. به جای اینکه به صورت تک به تک ابزارها اجرا شوند و این مهم ترین مزیت این ابزار محسوب می شود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید پنجره Raster Calculator از چندین قسمت تشکیل شده است که هر یک را در ادامه معرفی می کنیم.

ابزار raster calculator

ابزار raster calculator

ابزار Raster calculator در ArcGIS از ۴ بخش اصلی تشکیل شده است:
  • قسمت لایه های رستری که لایه هایی که داخل نرم افزار با آن ها کار می کنید در این لیست نمایش داده می شوند که می توانید هر کدام را فراخوانی کرده و محاسبات را انجام دهید
  • قسمت دکمه های عملیاتی: این بخش شامل دو نوع دکمه می شود: نوع اول اعداد هستند و نوع دوم عملگرهای ریاضی را شامل می شوند. همه این موارد توسط کیبورد کامپیوتر نیز در دسترس است.
  • قسمت ابزارها: این قسمت دستورات شرطی و ریاضی را شامل می شود
  • قسمت فرمول نویسی: در این بخش می توان انواع فرمول های ساده و پیچیده ریاضی را نوشت.

چند نکته مهم:

  • قاعده فرمول نویسی در این ابزار از قواعد زبان برنامه نویسی پایتون تبعیت می کند
  • عملگرهای محاسباتی دارای حق تقدم و تاخری هستند که در زبان پایتون تعریف شده است. مثلا اولویت ضرب و تقسیم بیشتر از اولویت منها و جمع است.
  • قسمت هایی که در داخل پرانتز قرار می گیرند دارای حق تقدم بیشتری هستند
  • خروجی این ابزار همان طور که از نامش مشخص است فقط از نوع رستری است

چند مثال در کار با این ابزار:

مثال ۱: قسمتی از مدل رقومی ارتفاع، که ارتفاع آن ها کمتر از ۲۰۰۰ متر است به صورت null باشد یعنی فاقد مقدار و پیکسل باشد. این فرمول به صورت زیر نوشته می شود.
مثال ۲: می خواهیم لایه ارتفاعی را تبدیل به لایه صفر و یک کنیم. این مورد بسیار در مکانیابی های بولین کاربردی است.
مقادیر ارتفاعی کمتر از ۲۰۰۰ یک باشد و بیشتر از آن صفر
در این مورد از شرط و دستور con استفاده می کنیم (مطابق شکل زیر)
مثال ۳: میخواهیم پیکسل هایی از مدل رقومی ارتفاع که فاقد اطلاعات است و در واقع null است مقدار صفر بگیرد و بقیه پیکسل ها همان مقادیر واقعی خود را داشته باشند.
باز هم از شرط استفاده می شود
محاسبات مختلف و پیچیده ای می توان با این ابزار انجام داد که در بالا چند نمونه ساده برای آشنایی گفته شد.

   

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید