محصولات دانلودی

آموزش کاربردی استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز با استفاده از HEC-GeoHMS

احمد نجفی
نوشته شده توسط احمد نجفی

مطالعات هیدرولوژی عمدتاً به منظور شناخت خصوصیات فیزیوگرافی حوضه (مانند: تفکیک زیرحوضه ها، مساحت و محیط زیرحوضه ها، طول آبراهه ها، رده بندی آبراهه ها و . . .)، برآورد میزان آبدهی حوضه های آبریز، برآورد میزان رواناب و رسوب خروجی از حوضه های آبریز انجام می شود.

امروزه اغلب بخشهای مطالعات هیدرولوژی در بستر GIS و در مدت زمان کوتاه و با سرعت و دقت بسیار بالا صورت می پذیرد. در راستای اهمیت برآورد صحیح موارد مذکور، این آموزش تهیه گردیده است. در این آموزش کاربردی از قابلیت های الحاقیه HEC-GeoHMS بدین منظور استفاده شده است.

کل دوره آموزشی در حدود ۲ ساعت و در قالب ۱۳ فایل ویدئویی می باشد. پس از این دوره، کاربر به راحتی قادر خواهد بود برای حوضه موردنظر خود، تمامی محاسبات فیزیوگرافی را انجام دهد.

مهمترین ویژگی های این دوره آموزشی به شرح زیر می باشد:

۱- تشریح نحوه انجام پیش پردازشهای اولیه موردنیاز (اصلاح DEM، شبکه جهت جریان، شبکه انباشت جریان، شبکه آبراهه ها و . . . )

۲- استخراج شبکه آبراهه ها و زیرحوضه های موجود در یک حوضه

۳- محاسبه طول، شیب، ارتفاع، مرکز ثقل حوضه، طولانی ترین مسیر پیمایش جریان برای هر زیرحوضه و آبراهه

۴- آماده سازی مدل هندسی موردنیاز مدل بارش – رواناب HEC-HMS در بستر GIS

۵- تنظیم برخی از پارامترهای موردنیاز آبراهه ها و زیرحوضه ها جهت استفاده در مدل بارش- رواناب

۶- انتقال اتوماتیک نتایج از بستر GIS به محیط مدل بارش- رواناب HEC-HMS

   

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: همه محصولات پستی که از تاریخ 27 اسفند ثبت می شوند بعد از 15 فروردین ارسال خواهند شد
+ +