مطالب تخصصی

آموزش ژئورفرنس تصاویر ماهواره ای به روش تصویر به تصویر

احمد نجفی
نوشته شده توسط احمد نجفی

به صورت کلی وقتی یک تصویر ماهواره ای دارای سیستم مختصات نیست برای استفاده باید آن را ژئورفرنس کنیم.

روش های متفاوتی برای این کار پیشنهاد شده که متداول ترین روش استفاده از یک تصویر ماهواره ای ژئورفرنس شده است که به کمک آن تصویر فاقد سیستم مختصات را مختصات دار می کنیم. تصویر دارای سیستم مختصات به نام تصویر رفرنس نیز شناخته می شود.

از هر روشی که استفاده کنیم باید به نکاتی توجه نماییم:

  1. دو تصویر انتخابی باید همپوشانی بالایی با هم داشته باشند. در واقع تصویر فاقد سیستم مختصات باید حداقل به اندازه تصویر رفرنس بوده و یا از آن کوچکتر باشد.
  2. کیفیت تصاویر باید به هم نزدیک باشند تا نقاط مشابه به دقت انتخاب شوند
  3. نقاط شاخص یا مشترک در هر دو تصویر به خوبی قابل مشاهده باشند.
  4. ۳ یا ۴ نقطه اول در اطراف تصویر انتخاب شوند و پراکندگی مناسب داشته باشند. اگر اولین نقطه ها که مهمترین محسوب می شوند به درستی انتخاب شوند در کاهش خطای نهایی بسیار موثر است (شکل زیر)

همچنین خطا باید زیر عدد ۱۰ باشد. چنانچه این خطا بیشتر از این مقدار باشد باید آن را کاهش داد. برای کارهای تجاری زیر ۰٫۵ توصیه می شود.

در شکل زیر دو نقطه شاخص به طور نمونه نشان داده شده است

از نقاط شاخص می توان به تقاطع بین جاده ها، تک درختان و تک خانه ها و عوارض طبیعی خاص اشاره کرد.

ویدئوی زیر روش ژئورفرنس تصویر به تصویر را به خوبی آموزش می دهد

این آموزش در محیط نرم افزار Erdas imagine نسخه ۲۰۱۵ تهیه شده است

   

دیدگاهتان را بنویسید

آغاز فروش ویژه نخستین کتاب آموزش سامانه گوگل ارث انجین - تا 10 خردادلطفا کلیک کنید
+ +