محصولات دانلودی

آموزش ویدئویی مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با رگرسیون لجستیک

احمد نجفی
نوشته شده توسط احمد نجفی

در این فیلم آموزشی مدل سازی تغییرات کاربری جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک به صورت عملی و با جزییات کامل براساس آموزش های علمی، پروژه محور، با دیتاهای واقعی، و کاربردی توضیح داده شده است.

پس از مشاهده این فیلم قادر خواهید بود تغییرات سایر کاربری ها نظیر توسعه شهرها را نیز مدل سازی کنید. همچنین در بخش اول این فیلم آموزشی نیز پیش بینی دما از داده های ارتفاع با استفاده از رگرسیون دو گانه خطی به طور کامل توضیح داده شده است.

پس از مشاهده این فیلم آموزشی چه مهارت هایی کسب می کنید؟

آنالیز تغییرات کاربری در منطقه مورد مطالعه طی دوره های مختلف به صورت کمی و مکانی

پیش بینی یک متغیر (نظیر باران) از متغیر دیگر (مانند دما) با رگرسیون دو گانه خطی

تحلیل معادله و ضریب همبستگی در رگرسیون دو گانه خطی

آشنایی با فرمول و مفاهیم رگرسیون چندگانه و لجستیک

فرمول نویسی با Image Calculator جهت تولید لایه های مختلف

استفاده از ماژول های مختلف مانند Pattern جهت تولید متغیر مستقل

توضیح ورودی های مورد نیاز برخی ماژول ها نظیر Distance، Reclass، Edit و …

توضیح شاخص های Pseudo-R2 و ROC در خروجی رگرسیون لجستیک

مدل سازی تغییرات کاربری نظیر توسعه شهر در حوزه های آبخیز متفاوت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک


برخی از مباحث این بسته آموزشی عبارتند از:

پیش بینی دما از ارتفاع با رگرسیون دو گانه خطی در محیط نرم افزار Idrisi Selva

تولید فایل ارزش خصوصیات برای ایستگاه های هواشناسی

توضیح ماژول رگرسیون دو گانه خطی در محیط Idrisi و وارد کردن متغیر وابسته و مستقل

توضیح نمودار، معادله و ضریب همبستگی رگرسیون

تولید لایه پیش بینی شده دما با استفاده از Image Calculator

توضیح فرمول رگرسیون چندگانه و مفاهیم آن

نمایش نقشه های کاربری اراضی متعلق به سال های ۱۹۷۱ و ۱۹۸۵

بررسی تغییرات کاربری اراضی طی سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۵

معادله نویسی با Image Calculator جهت تولید متغیر وابسته در رگرسیون لجستیک

ارتباط بین شبکه حمل و نقل و مناطق پاک تراشی جنگل

استفاده از ماژول Pattern جهت تولید متغیر مستقل

توضیح ماژول های Overlay و Distance و Reclass و …

تولید لایه های فاصله تا مرز مناطق شهری و فاصله از جاده ها و فاصله از رودخانه ها

توضیح بخش های مختلف مدل رگرسیون لجستیک

تولید تصویر احتمال پیش بینی تغییرات جنگل به دیگر کاربری ها

توضیح شاخص های Pseudo-R2 و ROC در خروجی رگرسیون لجستیک


پس از مشاهده این فیلم آموزشی مهارت های زیر را کسب خواهید کرد:

آنالیز تغییرات کاربری در منطقه مورد مطالعه طی دوره های مختلف به صورت کمی و مکانی

پیش بینی یک متغیر (نظیر باران) از متغیر دیگر (مانند دما) با رگرسیون دو گانه خطی

تحلیل معادله و ضریب همبستگی در رگرسیون دو گانه خطی

آشنایی با فرمول و مفاهیم رگرسیون چندگانه و لجستیک

فرمول نویسی با Image Calculator جهت تولید لایه های مختلف

استفاده از ماژول های مختلف مانند Pattern جهت تولید متغیر مستقل

توضیح ورودی های مورد نیاز برخی ماژول ها نظیر Distance، Reclass، Edit و …

توضیح شاخص های Pseudo-R2 و ROC در خروجی رگرسیون لجستیک

مدل سازی تغییرات کاربری نظیر توسعه شهر در حوزه های آبخیز متفاوت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک


قسمتی از آموزش ویدئویی را می توانید در ادامه مشاهده نمایید:


مشخصات این محصول آموزشی عبارتند از:

مدرس: شریف جورابیان شوشتری (دکترای محیط زیست)

مدت زمان فیلم آموزشی: ۴۵ دقیقه

نرم افزار مورد استفاده: Idrisi Selva

به همراه داده های آموزشی

رشته های تحصیلی مرتبط: منابع طبیعی، محیط زیست، آبخیزداری، جنگل داری، سنجش از دور، جغرافیا، شهرسازی، برنامه ریزی شهری، اقلیم شناسی، برنامه ریزی محیط زیست، و …

نرم افزار IDRISI Selva و داده های آموزشی را از لینک زیر دانلود نمایید.

http://www.mediafire.com/file/rr3o7gipg9yyybf/LR.rar

   

دیدگاهتان را بنویسید

در حال ثبت نام: وبینار رایگان رونمایی از کتاب گوگل ارث انجین در سنجش از دور – به همراه یک آموزش کاربردیلطفا کلیک کنید
+ +