محصولات دانلودی

آموزش دانلود تصاویر ماهواره ای از RemotePixel

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com
 • آموزش دانلود داده های ماهواره ای با استفاده از سایت متفاوت RemotePixel منتشر شد!
 • آموزشی کاربردی برای تسهیل در انتخاب داده های مورد نیاز برای دانلود. 
 • آشنایی با امکانات متفاوت و موثر در زمینه دانلود تصاویر ماهواره ای.
 • فراهم آوردن ابزاری ساده و کاربر پسند برای افزایش دقت در دانلود داده های ماهواره ای.
 • امکان ارزیابی تصاویر ماهواره ای پیش از دانلود با روش های مختلف.
 • روش استفاده از مزیت ها و قابلیت های سایت RemotePixel در این محصول آموزشی تشریح شده است. 

مشخصات محصول آموزشی 

 • قیمت :‌۲۹۹۰۰ تومان
 • مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)
 • موضوع : دانلود تصاویر ماهواره ای
 • مخاطب : علاقمندان به داده های ماهواره ای سری سنتینل و لندست ۸

عناوین آموزشی

 • معرفی قابلیت ها و امکانات سایت RemotePixel
 • روش جستجو و دانلود تصاویر ماهواره ای لندست ۸ بصورت فریم مبنا
 • روش جستجو و دانلود تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ بصورت فریم مبنا 
 • روش شناسایی تصاویر ماهواره ای با کمترین میزان ابر
 • روش ثبت نام در سامانه EObrowser
 • روش ایجاد تصاویر پیش نمایشی متنوع قبل از دانلود داده های ماهواره ای 
 • روش ایجاد تصاویر پیش نمایش از پیاده سازی شاخص های طیفی بر روی تصاویر ماهواره ای
 • روش ایجاد تصاویر پیش نمایشی حاصل از ترکیب باندی های متفاوت در تصاویر ماهواره ای
 • روش دانلود مدل های رقومی زمین ۳۰ متری بصورت موزاییک شده
 • روش استخراج اطلاعات مخاطرات طبیعی و انسانی از سایت RemotePixel
 • زوش محاسبه سری زمانی شاخص NDVI با استفاده از داده های لندست و سنتینل در زمین های زراعی 
 • روش ایجاد انیمیشن ها از تغییرات شاخص ها در طول زمان با استفاده از داده های لندست و سنتینل 

جستجوی فریم مبنای تصاویر ماهواره ای در سایت RemotePixel


شناسایی آخرین مخاطرات طبیعی و انسانی در سایت RemotePixel


پیش نمایش تصویر ماهواره ای لندست ۸ بر اساس شاخص آب در سایت RemotePixel


عناوین آموزشی

 • معرفی قابلیت ها و امکانات سایت RemotePixel
 • روش جستجو و دانلود تصاویر ماهواره ای لندست ۸ بصورت فریم مبنا
 • روش جستجو و دانلود تصاویر ماهواره ای سنتینل ۲ بصورت فریم مبنا 
 • روش شناسایی تصاویر ماهواره ای با کمترین میزان ابر
 • روش ثبت نام در سامانه EObrowser
 • روش ایجاد تصاویر پیش نمایشی متنوع قبل از دانلود داده های ماهواره ای 
 • روش ایجاد تصاویر پیش نمایش از پیاده سازی شاخص های طیفی بر روی تصاویر ماهواره ای
 • روش ایجاد تصاویر پیش نمایشی حاصل از ترکیب باندی های متفاوت در تصاویر ماهواره ای
 • روش دانلود مدل های رقومی زمین ۳۰ متری بصورت موزاییک شده
 • روش استخراج اطلاعات مخاطرات طبیعی و انسانی از سایت RemotePixel
 • زوش محاسبه سری زمانی شاخص NDVI با استفاده از داده های لندست و سنتینل در زمین های زراعی 
 • روش ایجاد انیمیشن ها از تغییرات شاخص ها در طول زمان با استفاده از داده های لندست و سنتینل 
   

۸ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

آغاز فروش ویژه نخستین کتاب آموزش سامانه گوگل ارث انجین - تا 10 خردادلطفا کلیک کنید
+ +