محصولات دانلودی

آموزش ترکیبات باندی ماهواره لندست ۸ در نرم افزار ENVI

امیرحسین احراری
نوشته شده توسط Amirhossein.Ahrari@Gmail.com

آموزش کاربردی ترکیبات باندی ماهواره لندست ۸ منتشر شد!

آموزشی کاربردی برای استفاده در انواع ماهواره ها و سنجنده ها در سنجش از دور.
آموزش بیش از ۵ نوع ترکیبات باندی مهم برای داده های ماهواره ای لندست. 
آیا میدانید بهترین ترکیب باندی هر منطقه با چه روشی تعیین میشود؟
آیا میدانید پارامترهای آماری چه نقشی در انتخاب بهترین ترکیب باندی دارند؟

مشخصات محصول آموزشی 

 • قیمت : ۲۹۹۰۰ تومان 
 • مدرس : امیرحسین احراری (کارشناس سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای)
 • مدت زمان آموزش : ۳ ساعت 
 • موضوع : ترکیبات باندی تصاویر ماهواره ای 
 • نرم افزار : ENVI5.3

عناوین آموزشی

 • روش ترکیب باندهای مختلف در ENVI
 • روش تولید و منطق ترکیب باندی واقعی در ENVI
 • روش تولید و منطق ترکیب باندی کاذب در ENVI
 • معرفی بیش از ۵ نوع ترکیب باندی ماهواره ای در ENVI
 • معرفی ترکیب باندی کاربردی برای کشاورزی 
 • معرفی ترکیب باندی کاربردی در مطالعه شهرها
 • معرفی ترکیب باندی کاربردی در مطالعه آب و خاک
 • معرفی ترکیب باندی کاربردی در مطالعه آتش سوزی ها
 • معرفی مهم ترین مولفه های آماری تصاویر ماهواره ای 
 • معرفی پارامترهای تک متغیره و چند متغیره آماری در تحلیل تصاویر ماهواره ای
 • روش محاسبه پارامترهای آماری در نرم افزار ENVI
 • نقش پارامترهای آماری در انتخاب بهترین ترکیب باندی
 • روش محاسبه بهترین ترکیب باندی برای منطقه مورد مطالعه
 • روش محاسبه شاخص OIF به منظور انتخاب بهترین ترکیب باندی

 برگرفته از تدریس امیرحسین احراری در کلاس سکوی پرتاب نرم افزار ENVI.
آموزشی جامع در زمینه ترکیبات باندی در سنجش از دور و روش طراحی آنها.

   

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعیه مهم در مورد پکیج های ArcGISاطلاعات بیشتر ...
+ +